Arbeidsongeschiktheid

De oplopende pensioengerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat een goede inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid steeds belangrijker wordt. Een groot deel van onze klanten heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als agrariër is het belangrijk dat er een adviseur en een verzekeraar naast u staat die uw situatie begrijpt en hier een passende oplossing voor heeft. Topteam heeft deze kennis in huis, en doet onafhankelijk alleen zaken met partijen die goede voorwaarden hebben voor agrarisch ondernemers. 

Voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering moet u bij Topteam zijn! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde adviseur.