Preventie

Topteam denkt graag mee in het voorkomen van schade

Onderstaand vindt u informatie inzake elektra, pv-systemen, brandveiligheid in stallen, mestgassen en landbouwverkeer:

Elektra (exclusief PV-installaties/ zonnepanelen)

Het is raadzaam uw elektrische installaties periodiek te laten inspecteren. Veel verzekeraars hebben dit inmiddels als eis opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden.

Op uw polis leest u welke type keuring van toepassing is. Veelal zijn dit NTA8220 Scios Scope 10 keuringen of NEN3140 Scios Scope 8 keuringen.  

Via de link: https://www.scios.nl/relatie/ kunt u op bedrijven in uw omgeving vinden en ziet u voor welke onderdelen zij gecertificeerd zijn. 

 

PV-installaties/ zonnepanelen

In de preventiebrochure van het verbond van verzekeraars vindt u veel informatie en tips inzake de aanleg en onderhoud van een PV-systeem. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Inzake PV-installaties (zonnepanelen) Wordt er steeds vaker een Scios Scope 12 keuring geëist door verzekeraars. Op https://www.scios.nl/add-page/Overzicht vindt u een overzicht van partijen welke deze keuring verzorgen. 

Ten allen tijde geeft uw polis aan welke norm/ keuring van toepassing is.

 

Brandveiligheid in stallen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar brandveiligheid in stallen. Stalbranden houden de gemoederen al langer bezig in ons land. Jaarlijks vinden er gemiddeld zo’n dertig tot veertig stalbranden plaats, waarvan zestien met dierlijke slachtoffers. Het doel is helder: zowel het aantal branden als het aantal dieren dat om het leven komt, moet fors dalen. De cijfers zijn te vinden in het rapport Stalbranden in de veehouderij dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft gepubliceerd. Hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan de kans op een stalbrand worden verkleind en als er toch brand ontstaat, hoe kunnen brandontwikkelingen en gevolgen voor landbouwhuisdieren dan zoveel mogelijk worden beperkt?” Bron Verbond van Verzekeraars 24-3-21 Meer informatie inzake het rapport op https://lnkd.in/diU-HuZ  zie ook de pagina stalbrand voorkomen van de brandweer op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/stalbrand


Preventie omgaan met mestgassen


Veehouders en loonwerkers onderschatten vaak de gevaren van het werken met mestgassen. Het achterwege laten van veiligheidsmaatregelen bij het werken van mest komt door onvoldoende kennis en risicobesef. Dit leidt jaarlijks tot veel ernstige ongevallen.

Mestongevallen vinden vaak plaats in besloten ruimtes zoals een silo, tank of in stallen tijdens het mixen met de mest in de ondergelegen kelder. Het merendeel van de ongevallen ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte adembeschermingsapparatuur, het regelmatig mixen van de mest en het zorgen voor voldoende ventilatie.

Bij een groot deel van de mestongevallen vallen bovendien meerdere slachtoffers doordat mensen die in de buurt zijn te hulp schieten en daardoor ook gewond raken of overlijden.

Op https://lnkd.in/e7XSFTN staat daarnaast een uitgebreide uitleg over de vrijgekomen gassen en do’s en don’t van veilig werken rond de mestput.

Bron: Inspectie SZW

Welk bedrijven kunnen mijn mestsilo (s) keuren?

Welke richtlijnen gelden er voor mestbassins?


Preventie Landbouwverkeer

Blijf zichtbaar, maak oogcontact, houd afstand, geef richting aan en raak niet in paniek. Wij streven naar minder ongelukken met (land)bouwverkeer.

 

 

TOPTEAM maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken geen cookies die nodig zijn om je advertenties van Topteam te tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van functionele en analytische cookies.